Rehabilitacja

Choroba Raynauda - Rehabilitacja

Rehabilitacja

Sanatorium Uzdrowiskowe Augustów od stycznia 2017 prowadzi diagnostykę oraz rehabilitację osób z objawem Raynauda.
Zespół lekarzy specjalistów i fizjoterapeutów zajmuje się szczegółową diagnostyką oraz kompleksową, indywidualną rehabilitacją, jako jedyny ośrodek oferujący innowacyjną metodę diagnostyki oraz leczenia rehabilitacyjnego tego schorzenia w Polsce.

Cykl leczenia w trybie stacjonarnym obejmuje 3 tygodnie.

Innowacyjna usługa została opracowana w oparciu o badania przeprowadzone przez lekarzy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB), Wydziału Nauk o Zdrowiu (kategorie naukowa A), w składzie:

 • prof. dr hab. Anna Kuryliszyn – Moskal, Kierownik Kliniki Rehabilitacji
 • dr n. med. Jacek Kita
 • dr n. med. Mariusz Ciołkiewicz

Sanatorium Uzdrowiskowe Augustów jest pierwszym ośrodkiem specjalizującym się w leczeniu zaburzeń mikrokrążenia pod postacią pierwotnego lub wtórnego objawu Raynauda.
Kompleksowa usługa diagnostyki i rehabilitacji objawu Raynauda polega na wdrożeniu innowacyjnego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u osób cierpiących na to schorzenie.

Zapewniamy:

 • alternatywę wobec leczenia farmakologicznego
 • indywidualizację diagnostyki i rehabilitacji z zastosowaniem nowoczesnych metod
 • możliwość zmniejszenia objawów klinicznych
 • poszerzenie leczenia o aspekt rakowniczy
 • dokładność, precyzję i kompleksowość diagnostyki zaburzeń mikrokrążenia, dzięki nowatorskim metodom diagnostycznym – kapilaroskopii, Power Doppler, laserowej przepływometrii dopplerowskiej.

Innowacyjność usługi diagnostyki oraz rehabilitacji choroby Raynauda, to:

 • kompleksowość oceny zaburzeń, poszerzona o uwzględnienie wpływu chorób będących przyczyną zaburzeń mikrokrążenia
 • nowe metody leczenia, takie jak laseroterapia MLS, czy impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości, których efektywność została wykazana w badaniach – biostymulacja laserowa umożliwia uzyskanie lepszego działania klinicznego niż izolowana terapia pentoksyfiliną, co potwierdziły badania kapilaroskopowe; udowodniono korzystny wpływ na mikrokrążenie impulsowego pola magnetycznego
 • uwzględnienie schorzeń będących przyczyną zaburzeń mikrokrążenia (wtórny zespół Raynauda) i ukierunkowanie leczenia na te przyczyny
 • możliwość wczesnej diagnostyki u osób z wysokim ryzykiem powikłań narządowych, wymagających wczesnego wdrożenia odpowiedniego postępowania terapeutycznego
 • spersonalizowana, nowatorska rehabilitacja, dotąd niedostępna dla pacjentów.

Usługa jest odpowiedzią na potrzeby pacjentów, którym choroba i jej uciążliwe objawy obniżają jakość życia.

Program diagnostyki i rehabilitacji choroby Raynauda – innowacyjny program współfinansowany przez Unię Europejską.

Wykorzystanie środków BiaVita Polska S.A.w Augustowie wśród podlaskich jezior znajduje się sanatorium BiaVita, w którym pacjenci cieszyć się mogą nie tylko wypoczynkiem, ale także kompleksową i unikatową opieką

Lech Fronckiel, prezes zarządu: Dzięki podjętej współpracy z Kliniką Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pod kierownictwem prof. dr hab. Anny Kuryliszyn-Moskal, mamy jako jedyni w Polsce kompleksowy program diagnostyki i rehabilitacji choroby Raynauda. Przeprowadzone badania dowodzą, że dzięki 22 dniowemu programowi leczenia w Sanatorium Uzdrowiskowym Augustów, zauważalna jest poprawa zdrowia – zmniejszenie dolegliwości towarzyszących chorobie. Co ciekawe, niewielu z nas wie, że problem dotyczy aż 5 -10 % populacji.

Więcej w artykule: https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/100-na-innowacje-produktowe-w-polsce-wschodniej-zainwestowane/

Choroba Raynauda - Rehabilitacja

Opis rehabilitacji

Pacjent zostanie objęty kompleksowym systemem diagnostyki i rehabilitacji. Leczenie przebiega w trybie stacjonarnym z uwzględnieniem pełnego wyżywienia.

Leczenie obejmuje okres 3 tygodni, na które składają się:

 • nowoczesna diagnostyka pacjenta, w tym:
  • Wstępna ocena pacjenta – wywiad, badanie przedmiotowe, ocena badań dodatkowych, wykluczenie przeciwwskazań do rehabilitacji.
  • Ocena zdolności wykonania wysiłku fizycznego – bieżnia, ergometr, test 6-minutowego chodu.
  • Wykonanie kapilaroskopii celem oceny zaburzeń mikrokrążenia.
  • Wykonanie badania Power Doppler, laserowej przepływometrii dopplerowskiej celem oceny zaburzeń mikrokrążenia.
  • Echo serca – celem oceny funkcji i budowy serca, obecności chorób serca, jako przyczyny wtórnego zespołu Raynaud’a, będących przeciwwskazaniem do zastosowania sauny IR.
 • 75 zabiegów z dziedziny: laseroterapii, magnetoterapii, sauna IR, kąpiel perełkowa, nadzorowany trening fizyczny (np. interwałowy na cykloergometrze/ bieżni) oraz trening ogólnorozwojowy
 • badania lekarskie
 • całodobowa opieka medyczna (lekarsko – pielęgniarska)