Diagnostyka

Choroba Raynauda - Diagnostyka-01-001
Wprowadzenie badania wideokapilaroskopowego wałów paznokciowych otworzyło nowe „okno” na zaburzenia mikrokrążenia i stało się ważnym ogniwem zarówno we wczesnej diagnostyce, ocenie dynamiki zmian w przebiegu choroby, jak też różnicowaniu pierwotnego i wtórnego objawu Raynauda. Kapilaroskopia wałów paznokciowych stała się nieodzownym elementem współczesnej diagnostyki zaburzeń mikrokrążenia. Badanie kapilaroskopowe obejmuje bowiem nie tylko ocenę zmian morfologicznych naczyń włosowatych, liczby, kształtu i rozmiarów, lecz także stopnia wypełnienia kapilar, przepływu naczyniowego i obecności zmian patologicznych w obrębie podścieliska łącznotkankowego.

Należy podkreślić, że badanie jest całkowicie bezpieczne, nieinwazyjne i niebolesne, dzięki czemu może być wielokrotnie powtarzane, co stwarza możliwość monitorowania stwierdzanych zmian. Kapilaroskopia stanowi nie tylko źródło cennych informacji dotyczących zaburzeń mikrokrążenia, lecz pozwala także na dynamiczną ocenę zmian i monitorowanie postępów leczenia.