Bibliografia

 • A. Kuryliszyn-Moskal, J. Kita, A. Hryniewicz. Raynaud’s phenomenon: new aspects of pathogenesis and the role of nailfold videocapillaroscopy. Reumatologia 2015; 53, 2: 87-93.
 • A. Kuryliszyn-Moskal. Znaczenie zaburzeń mikrokrążenia w immunopatogenezie chorób reumatycznych. Reumatologia Info 2008, 1, 11-16.
 • A. Kuryliszyn-Moskal, J. Kita, A. Dakowicz , S. Chwieśko-Minarowska, D. Moskal et al. The influence of Multiwave Locked System (MLS) Laser Therapy on clinical features, microcirculatory abnormalities and selected modulators of angiogenesis in patients with Raynaud’s phenomenon. Clin Rheumatol. 2015, 34, 489-496.
 • J. Kita, A. Kuryliszyn-Moskal, A. Dakowicz, Biostymulacja laserowa w terapii zaburzeń mikrokrążenia u pacjentów z objawem Raynauda. Postępy Nauk Medycznych, 2012, 25, 2, http://www.pnmedycznych.pl/wpcontent/uploads/2014/09/pnm_2012_095-098.pdf
 • A. Kuryliszyn-Moskal, J. Kita, A. Dakowicz, Ocena skuteczności impulsowego pola magnetycznego niskiej częstotliwości w leczeniu zaburzeń mikrokrążenia u pacjentów z objawem Raynauda, Acta Balneologica, 2011,124 (2), 119-123
 • A. Kuryliszyn-Moskal, J. Kita, A. Dakowicz, P. A. Klimiuk, Przydatność kapilaroskopii do oceny terapii impulsowym polem magnetycznym pacjentów z pierwotnym i wtórnym objawem Raynauda, Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 2011, 57, 3, 17–22, https://www.pum.edu.pl/__data/assets/file/0018/55620/57-03_017-022.pdf
 • J. Pasek, A. Stanek, K. Gębala, A. Sieroń, Nowe możliwości balneologii i medycyny fizykalnej u chorych z objawem Raynauda, Acta Balneologica, 2015, 2 (140), 136-140
 • O. Kowal-Bielecka, A. Kuryliszyn-Moskal. Kapilaroskopia (rozdz.), w: Interna (red.) P. Pruszczyk, M. Myśliwiec, A. Antczak, t. Reumatologia (red.) M. Puszczewicz, Medical Tribune, Polska, Warszawa 2010, 66-72.
 • M. Puszczewicz, Objaw Raynauda – problem interdyscyplinarny, Forum Medycyny Rodziny, 2008, 2, Tom 2, 121-125
 • A. Szczeklik, Choroby wewnętrzne, Medycyna Praktyczna 2006, ISBN 83-7430-072-8
 • B. Wawrzycki, A. Prystupa, E. Kancik, G. Chodorowska, J. Mosiewicz, E. Rutkowska, Pacjent z objawem Raynauda w praktyce lekarza rodzinnego, Family Medicine & Primary Care Review, 2011, 629-632
 • M. Wisłocka, Objaw Raynauda – etiopatogeneza, obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie, Artykuł przeglądowy, Reumatologia, 2013, 42-45
 • A. Wojteczek, M. Ziętkiewicz, Z. Zdrojewski, Objaw Raynauda – obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie jednego z najczęściej spotykanych objawów reumatologicznych w praktyce lekarskiej, Ann. Acad. Med. Gedan., 2014, 44, 133-141